Content marketing

Upoznavanje s vama i vašim brendom korisnici čine upravo putem sadržajnog marketinga. Sadržajni marketing je strateški marketinški pristup kojim se privlači publika.

Kako to radimo?

Pričamo vaše priče na zanimljiv i edukativan način jer znamo da je sadržaj važan faktor kojeg Google uzima u obzir kada rangira vašu stranicu. Koristimo SEO kao primarni kanal kako bismo ditribuirali vaš sadržaj.
Polazimo od strategije content marketinga, neiscrpno kreiramo, istražujemo ključne riječi i sve potrebne materijale, a onda sadržaj distribuiramo optimalnim kanalima.
Kako bismo bili sigurni da je sadržaj relevantan, kvalitetan i edukativan, analiziramo rezultate, a prema potrebi sadržaj osvježavamo novim ključnim riječima.

Ako je to ono što je vama potrebno, kontaktirajte nas.